Maan kasvukunnon hoito -kurssin materiaaleja

Maan kasvukunto ja sen hoitaminen ovat keskeisiä perusasioita niin tavanomaisessa kuin luomuviljelyssäkin. Millaisia viljelyteknisiä menetelmiä on käytettävissä maan kasvukunnon hoitoon? Miten suunnitella maan kasvukunnon hoitoa lohko- ja tilakohtaisesti? Mm. näihin kysymyksiin paneuduttiin Maan kasvukunnon hoito –kurssilla Uudellamaalla syksyn 2010 aikana.

Aika: 1. lähipäivä ke 11.8.2010 klo 9.15-15.15
2. lähipäivä ke 3.11.2010 klo 9.15-15.15
Kurssi sisälsi lähipäivien lisäksi myös verkkotyöskentelyä.

Tavoite:
-Perehdyttää maan kasvukuntoon vaikuttaviin tekijöihin erityisesti kestävän ja luomuviljelyn näkökulmasta
-Parantaa maan kasvukunnon hoidon lohko- ja tilakohtaista suunnittelua.

Pääsisällöt:
-Maan kasvukuntoon vaikuttavat tekijät
-Maan kasvukunnon havainnointi käytännön viljelmillä
-Maan kasvukunnon hoidon eri menetelmiä
-Maan kasvukunnon hoidon suunnittelu
-Kokemusten vaihtoa kurssilaisten kesken

Kurssin järjesti: LuomuTIETOverkko –hanke, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli

Materiaalit:

Eerolan iso viljatila siirtyi luomuun

Magnus Selenius viljelee maata hoitaen

Tulosta