Magnus Selenius viljelee maata hoitaen

Nybyn tilalla tuotetaan kevätvehnää, öljypellavaa, syys- ja kevätrypsiä. Kaksivuotisista alsikeapilapitoisista nurmista sekä suojakaistoilta tehdään hevosheinää lähiseudun hevosten tarpeisiin.

Viljelykierto on 5-vuotinen: Kevätvehnään perustetaan nurmi, jota seuraa kaksi nurmivuotta. Nurmea seuraa syysrypsi, jota seuraa pellava. Alkukesän puolikesanto on ollut myös mukana viljelykierrossa mukana. Kesäkuun loppuun mennessä kesantoon kylvetään viherlannoitusseos.

Peltoja lannoitetaan hevosenlantakompostilla. Selenius saa hevostiloilta hevosen lantaa ja kompostoi lannan rakentamallaan kompostointikentällä.

Tilan maalajit ovat pääasiassa hietasavia. Valtaosa pelloista on varsin tasaisia. Savimaiden kuivatukseen ja salaojien toimivuuteen on tarpeen kiinnittää suurta huomiota. Selenius on tehnyt mm täydennyssalaojituksia sekä muotoillut peltoja siten, että lammikot ovat hävinneet pelloilta.

Pohjois-Espoossa sijaitsevan Nybyn tilan isäntä Magnus Selenius on koulutukseltaan agronomi. Peltoa tilalla on 106 ha, josta vuokrapeltoa on 32 ha. Tila on ollut luomuviljelyssä vuodesta 1992. Tilan työt isäntä tekee pääasiassa yksin, apuna käytetään vain satunnaisesti tilapäistyövoimaa.

Uusimpana kehittämiskohteena on muokkausmenetelmien käyttö pellon vesitalouden hallinnan osana.

Katso ja kuuntele
Magnus Selenius 11.8.2010:  Kokemuksia aurattomasta muokkauksesta (40 min)

Teksti: Jukka Rajala

Tulosta