Puutarhakasvien luomuviljely

 

 • Mikä on luomupuutarhatuotannon nykytila ja kehitysnäkymät?
 • Miten luomupuutarhatuotantoa voidaan toteuttaa käytännössä avomaan vihannesviljelyssä ja marjanviljelyssä?

Tavoitteet

 • Vahvistaa aiempina peruskurssin päivinä omaksuttua ymmärrystä luonnonprosesseista maanhoidon,
  ravinnehuollon, kasvinsuojelun ja viljelykierron taustalla
 • kerrata ed. mainittuja asioita soveltamalla opittua vihannesten ja marjakasvien viljelyn opiskelussa
 • Ymmärtää maan viljavuuden merkitys luomulle sekä tietää keinoja sen parantamiseen
 • Saada kuva kasvinsuojelun keinoista
 • Ymmärtää viljelykierron merkitys maanhoidolle, ravinnehuollolle, kasvinsuojelulle ja tilan kannattavuudelle
 • Saada perustiedot muutamien tärkeimpien vihannesten ja marjakasvien luomuviljelytekniikasta,
  tutustua uusiin tuotantomahdollisuuksiin (useampiin kasveihin ja tarkemmin tekniikoihin voi syventyä oppimateriaalin avulla)
 • Oivaltaa kauppakunnostuksen, laadun ja asiakkaiden tarpeiden merkitys tuotteiden myynnissä
 • Saada käsitystä siitä, mikä vaikuttaa vihannesten ja marjojen laatuun
 • Ymmärtää puutarhatila kokonaisuutena
 • Ymmärtää suunnitelmallisuuden merkitys luomupuutarhatuotannossa
 • Oppia puutarhatuotannon suunnittelua markkinalähtöisesti
 • Osata yhdessä neuvojan kanssa laatia luomusuunnitelma tilalle
 • Tuntea luomusäännöt ja saada tuntumaa periaatteista niiden taustalla

Pääsisällöt

 • Luomupuutarhatuotannon nykytila, kehitys ja markkinat
 • Maanhoito, ravinnehuolto, viljelykierto ja kasvinsuojelu puutarhakasvien viljelyn kautta tarkasteltuna ja luonnonprosesseihin suhteutettuna
 • Perusteet tärkeimpien luomuvihannesten ja –marjojen viljelystä
 • Näkymiä erikoiskasvien viljelyyn
 • Viljelyn suunnittelu puutarhatuotannon näkökulmasta
 • Laatu, kauppakunnostus ja markkinointi (ml. pakkaukset ja pakkausmerkinnät)

Oppimateriaalit

Veli Rahikainen Vihannesviljelyn kokemuksia (PP-esitys ja ääni)

Pirjo Kivijärvi Mansikan luomuviljely (PP-esitys ja ääni)

Pirjo Kivijärvi Herukoiden luomuviljely (PP-esitys ja ääni)

Bertalan Galambosi Yrttien luomuviljely (PP-esitys ja ääni)

Marjojen harmaahomeen torjunta biologisesti mehiläisten avulla

Heikki Hokkanen: Mehiläislevitteinen biologinen täsmätorjunta mansikan
ja vadelman harmaahomeen torjunnassa 
 (PP-esitys ja ääni)

Mönkkönen Jouko: Harmaahomeen torjunta mehiläisten avulla  (PP-esitys ja ääni)

Hartikainen Pentti: Luomumansikkatilan hyviä käytäntöjä (PP-esitys ja ääni)

1. Tilaesittely

2. Kokemuksia mansikan luomuviljelystä

3. Kompostointi

4. Rivivälien hoito mansikalla

5. Ötökkäimuri mansikan tuholaisten torjunnassa

Luonnonmukainen maatalous. 2006. Rajala, J. (toim.).
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, julkaisu no 80.
Luku: 7. Puutarhakasvien luonnonmukainen viljely

Lisämateriaalia

Esimerkkitila, jolla rikkakasveja torjutaan viherlannoituksen ja kateviljelyn avulla

Kateviljely parantaa maata ja torjuu rikkakasvit luomuvihannestilalla

Puutarhatuotanto Agronetisssa