Mikkeli näyttää esimerkkiä kestävissä elintarvikehankinnoissa

Mikkeli on ensimmäinen kaupunki, jonka ruokapalvelu liittyi kokonaisuudessaan uusittuun Portaat luomuun- ohjelmaan. Näin luomutuotteita syödään Mikkelin päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa, palvelutaloissa sekä ateriapalvelun kautta myös vanhusten kodeissa.

Kaikkiaan 64 Mikkelin seudun keittiöitä saa seinälleen Portaat luomun -diplomin; näistä 9 keittiötä on portaalla 3 ja loput portaalla 2. Yhteensä näissä keittiössä valmistetaan päivittäin noin 8 600 ateriaa. Portaat luomuun -ohjelma edellyttää, että keittiöissä käytetään jatkuvasti luomutuotteita; 2-portaalla vähintään kahta ja 3-portaalla vähintään 4 merkittävää luomutuotetta. Mikkelin ruokapalvelun keittiöissä jatkuvasti käytettäviä luomutuotteita ovat piimä, kaurahiutale, kasvisliemijauhe sekä kaali.

Ruokapalveluiden päätökset heijastuvat pelloille asti
Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut perustelevat Portaat luomuun –ohjelmaan liittymistään näin: ”Organisaation yhtenä arvona on ekologisuus ja strategisena päämääränä innovatiivinen ja ekologinen palvelujen järjestäminen. Näitä tavoitteita toteutetaan muun muassa käyttämällä lähi- ja luomutuotteita. Mikkelin ruokapalvelut haluaa tukea suomalaista luomutuotantoa ja pitää suomalaista maaseutua elinvoimaisena. Luomutuotteiden käytön odotetaan myös parantavan julkisen ruokapalvelun imagoa asiakkaiden silmissä.”

Mikkelin kaupunki toteuttaa näin valtioneuvoston vuosi sitten antamaa pariaatepäätöstä kestävistä julkisista hankinnoista, joka kannustaa julkisia ruokapalveluita toimimaan esimerkkinä kestävissä hankinnoissa ja lisäämään myös luomuraaka-aineiden käyttöä. Kaupungin perustelut kertovat Mikkelin ruokapalvelujen tiedostavan hyvin roolinsa ja vastuunsa koko elintarvikeketjun kestävyyden edistämisessä.

Mikkelin liittyminen kokonaisuudessaan Portaat luomuun- ohjelmaan vastaa uudistuneen ohjelman tavoitetta; saada mukaan erityisesti suurempia yksiköitä. Näin siksi, että suurten yksiköiden suuret ja säännölliset käyttömäärät lisäävät koko tarjontaketjun kiinnostusta luomutoiminnan kehittämiseen. Suurin osa ammattikeittiöistä käyttää luomutuotteita toistaiseksi vain satunnaisesti, johon tarjontaketjun on erittäin haasteellista vastata.

Talli-ravintola portaalle 3
Mikkelin Ammattikorkeakoulun Talli-ravintola nousi uuden ohjelman myötä kolmannelle portaalle. Talli – ravintola on vahvasti sitoutunut ympäristömyötäiseen toimintaan, josta osoituksena sille on myönnetty myös Pohjoismainen Joutsen – merkki. Mikkelin kaupungin ruokapalvelut sekä Ravintola Talli kuuluvat Mikkelin seudun hankintarenkaaseen, jonka jäsenistä suurin osa on ollut mukana jo Portaat luomuun – ohjelman edellisessä vaiheessa. Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelujohtaja Marjut Kuosma arvelee, että muutkin hankintarenkaan jäsenet seuraavat heidän esimerkkiään ja noussevat uudistetuille Luomu-portaille.

Portaat luomuun-diplomit jakoivat Marja-Riitta Kottila Ekocentriasta ja luomustrategiatyöryhmän puheenjohtaja europarlamentaarikko Heidi Hautala Luomututkimusseminaarin yhteydessä Mikkelissä.

Tutustu Case-Mikkeliin tarkemmin

Hyväksytyt Portaat luomuun- keittiöt löytyvät osoitteesta www.portaatluomuun.fi/keittiot

Tulosta