MMM: Luomutuotannon tavoitteeksi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä

Luomualan reipas kasvu on maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena. Ministeriö julkisti maaliskuun lopussa suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuoreen selvityksen luomualan kehittämiskeinoista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen aikoo viedä ministeriön linjaukset hallituksen käsittelyyn lähitulevaisuudessa.

Hallitus sitoutunut kehittämään luomua
Jyrki Kataisen hallitus on sitoutunut toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman, jonka avulla kotimaista luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi sekä kehitetään koko luomuruokaketjua. Kehittämisessä painotetaan luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta ja kasvatetaan luomuruoan osuutta julkisista hankinnoista Suomessa. Monissa Euroopan maissa on voimakkaasti ohjattu joukkoruokailun julkisia hankintoja kohti luomua.

Luomua 20 prosenttia alkutuotannosta vuoteen 2020
Kotimaisten luomutuotteiden tuotantoa, jalostusta, markkinointia ja vientiä halutaan kasvattaa ja tehostaa. Luomuelintarvikkeiden tarjonnan monipuolistamisen ja luomun kulutuksen kasvun mahdollistamiseksi tavoitellaan luomupeltoalan kasvua 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä peltopinta-alasta on luomuviljelyssä kahdeksan prosenttia eli 184 000 hehtaaria. Luomutuotteiden osuus vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä on 1,3 prosenttia ja ammattikeittiöiden raaka-aineista arviolta puoli prosenttia. Luomutuotteiden kysyntä sekä luomuraaka-aineiden käyttäminen joukkoruokailussa ovat vahvassa kasvussa.

”Jo nyt luomua edistetään tukien, neuvonnan ja hankerahan keinoin yli 37 miljoonalla eurolla. Myös yrittäjien koulutukseen satsataan vahvasti. Hallitus luo edellytyksiä luomun kasvulle ja uskoo siihen, että koko luomuketju pelaa yhteen. Se on luomun tuotannon ja kulutuksen kasvun onnistumisen avain”, ministeri Koskinen sanoo.

Toimenpiteet luomun edistämiseksi
Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa toistakymmentä toimenpidettä, joilla luomun kasvua tuetaan. Muun muassa koulutuksen ja neuvonnan tehostamisella sekä alan investointien tukemisella haetaan yhdessä elinkeinon kanssa kasvua. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan vuosille 2014-20 luodaan erillinen tuki luomukasvinviljelylle ja kotieläintuotannolle. Hankehauissa luomu säilyy yhtenä painopistealueena.

ProLuomun suunnitelma pullonkaulojen ratkomiseksi
Suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaan ja luomualan kehittämiseen on saatu useista selvityksistä. Tänään julkistettiin luomualan toimijat yhdistävän ProLuomu ry:n tekemä suunnitelma, jossa on kehittämisehdotuksia luomualalle. Suunnitelmassa on eritelty 11 pullonkaulaa, jotka liittyvät luomualan pienuuteen ja hitauteen reagoida kysyntään, puutteelliseen tietoon ja tiedonkulkuun alan sisällä sekä epävarmuuteen kuluttajien maksuhalukkuudesta.

-Luomun suurin haaste on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Tässä raportissa haettiin niitä asioita, jotka ovat tämän kohtaamisen tiellä. Luomualan kehittämistoimien avainsanoja ovat parempi koordinointi ja tehokkaampi yhteistyö, toteaa ProLuomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila.

MMM:n luomuohjelman pääkohdat:
1. Kotimaisten luomuelintarvikkeiden tarjontaa monipuolistetaan
Tavoitetila 2020:

  • Suomalainen luomutuotevalikoima on monipuolinen ja tyydyttää kysynnän vähittäiskaupassa sekä ammattikeittiöissä.
  • Suomalainen luomutuotanto on kilpailukykyistä ja luomutuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita.
  • Vientiin tuotetaan lisäarvoltaan korkean jalostusasteen luomuelintarvikkeita ja viennin arvo kasvaa tuotetarjonnan kasvun myötä.

2. Luomutuotannon määrää lisätään
Tavoitetila 2020:

  • Valtaosa vähittäiskaupan ja ammattikeittiöiden luomuvalikoimasta on suomalaisia luomutuotteita.
  • Luomuviljelyn ja luomukotieläintuotannon määrä vastaa vähintään kotimaista kulutusta.

3. Kannustetaan kotimaisen luomuruoan kuluttamiseen
Tavoitetila 2020:

  • Suomalainen luomuelintarvikemyynti on kolminkertaistunut vähittäiskaupassa ja ammattikeittiösektorilla
  • Julkisen sektorin ruokapalvelut käyttävät luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita.
  • Päiväkodeissa ja kouluissa tarjotusta ruoasta 20 % on luomua.

MMM:n tiedote 30.3.2012

Internetissä: www.mmm.fi/luomu

MMM:n suuntaviivoja luomualan kehittämisohjelmalle 300312

Luomualan kehittämisohjelman suuntaviivat 300312

Jaana Husu-Kallion esitys 300312

Marja-Riitta Kottilan esitys 300312

Tulosta