Rahikaisilla kehitetään luomuvihannesten viljelyä

Rahikaisen vihannestilalla Mikkelissä viljellään nykyisin sipulia luonnonmukaisin menetelmin. Koko tuotantoketjua on kehitetty vuosien ajan määrätietoisesti. Sipulin viljelytekniikka luomumenetelmin on Rahikaisella nykyisin hyvin hallinnassa monivuotisen viljelytekniikan ja tarvittavien koneiden kehitystyön seurauksena. Veli Rahikainen kertoi viljelykokemuksistaan ja luomuvihannesviljelyn kehittämisestä Luomutietoverkon järjestämällä luomuvihannesviljelyn kurssilla keväällä 2011 Mikkelissä.                       
Lue lisää »

Öljyaikakauden huippu maailman öljyntuotannon tulevaisuuden analyysi

Öljyn tuotantoennuste Uppsala ja IEAUppsalan yliopiston tutkijaryhmä kritisoi Kansainvälisen Energiajärjestö IEA:n julkaisemaa World Energy Outlook 2008-raporttia tulevaisuuden öljyntuotantomäärien yliarvioinnista. IEA on OECD-maiden energia-alan asiantuntijajärjestö, jonka ennusteiden perusteella monet valtiot ja organisaatiot tekevät omia tulevaisuuden energiapoliittisia linjauksiaan. Uppsalan tutkijaryhmä ennustaa öljyn tuotannon laskevan nykytasosta vuoteen 2030 mennessä 75 miljoonaan tynnyriin päivässä, kun taas IEA ennustaa tuotannon kasvavan yli 106 miljoonaan tynnyriin. Lue lisää »

Luomuviljely säästää energiaa

Viljelyn suurin energiasyöppö ovat keinolannoitteet. Tästä syystä luomuviljely pärjää energiansäästössä hyvin. Erään tutkimuksen mukaan luomu käyttää lähes puolet tavanomaista vähemmän energiaa Suomessa tuotettua ruiskiloa kohti (Sinkkonen 2001). Energiaa voidaan säästä muualtakin kuin lannoitteista ja myös energiantuotannossa on monia mahdollisuuksia.
Tutkija ja luomuviljelijä Timo Lötjönen MTT:ltä jäsensi LuomuTIETOverkolle luomutilojen energiankäyttöä ja –tuotantoa. Hän tarkasteli sekä nykyistä tilannetta että tuotannon kehittämisen mahdollisuuksia.
Lue lisää »

Energiakustannusten säästö viljankuivauksessa

Polttoöljyn litrahinta on parin viime vuoden aikana vaihdellut 45 ja 85 sentin välillä (alv. 0 %). Polttoaine muodostaa merkittävän osan viljankuivauksen muuttuvista kustannuksista. Puintikosteudeltaan 21 % viljassa 10 sentin muutos öljyn hinnassa muuttaa kuivauskustannusta n. 1,3 €/t. Vaikka öljyn hinta on laman myötä asettunut siedettävälle tasolle, todennäköinen kehityssuunta öljyn ja muunkin energian hinnalle on nouseva. Viljankuivauksessa energian säästökeinoja on lukuisia, joita yhdistelemällä voidaan kuivauslaskussa säästää merkittävästi. Myös kotimaisten polttoaineiden käyttö on entistä kannattavampaa. Lue lisää »

Ruokohelpin ja oljen lämmityskäyttö mahdollista myös omalla tilalla

Ruokohelpi on eniten viljelty bioenergiakasvi maassamme, sen viljelyala on hiukan alle 20 000 ha. Tavallisesti sitä viljellään suurten voimalaitosten polttoaineeksi, joissa helpi poltetaan muiden polttoaineiden seassa, jolloin saadaan kaukolämpöä ja sähköä. Koko tuotantoketjun energiahyötysuhde on varsin hyvä: vain alle 10 % poltossa vapautuvasta energiasta kuluu kasvuston perustamiseen, lannoituksiin, korjuuseen, kuljetuksiin ja käsittelyyn voimalaitoksella. Lue lisää »

Luomuviljely säästää energiaa ja parantaa energiatehokkuutta

Kaksitoistavuotisen kanadalaistutkimuksen mukaan luomuviljely on paras tapa vähentää uusiutumattoman energian kulutusta kasvinviljelyssä. Luomuviljelyssä energiaa kului keskimäärin 50 % tavanomaista viljelyä vähemmän. Luomuviljelyssä myös energiankäytön tehokkuus oli tutkituista tuotantotavoista paras (käytettyä energiayksikköä kohti tuotettu energia). Tavanomainen viljely oli luomuviljelyä tehokkaampaa vain viljelypinta-alaa kohti tuotetun energian määrässä. Lue lisää »

Luomu sopii lampaille ja lampureille

Lammastilaneuvoja ja lampuri Sari Heltelä-Auvisen mukaan lampaiden hoidossa kannattaa seurata monia luomuvaatimuksia, vaikka eivät luomuun rekisteröitysikään. Tavanomaisessakin lammastaloudessa eläimiä hoidetaan varsin lajinomaisesti, ja luomuun voi siirtyä melko kivuttomasti. Tällä hetkellä 15 % lammaslihan tuotannosta on Suomessa luomua. Lue lisää »

QLIF tutkimushanke paransi luomuruoan laatua ja turvallisuutta

”EU-Luomuruokatutkimushanke” eli QLIF  tutkimushanke on Luomu- ja alhaisten tuotantopanosten ruoan edistämisestä sekä laadun ja turvallisuuden parantamista sekä kustannusten vähentämisestä eurooppalaisissa luomu- ja alhaisten tuotantopanosten tuotantoketjuissa. QLIF -tutkimushanke on Euroopan komission tutkimuksen ja teknologian kehittämisen kuudennen puiteohjelman rahoittama. Lue lisää »

Luomusiat ja eläinten hyvinvointi

Sioilla on tarve tonkia ja tutkia ympäristöään. Luontaisesti siat elävät muutaman lähisukua olevan emakon ja näiden jälkeläisten laumoissa. Varsinkin aikuinen sika hyväksyy huonosti uusia jäseniä laumaan. Emakolla on sisäsyntyinen tarve tehdä pesä.

Virikkeet ja kuivitus parantavat sian hyvinvointia. Sian sosiaalinen käyttäytyminen vaatii tilaa, samoin kuin pesänrakennus. Luonnonmukaiseen sikatuotantoon kuuluvat vaatimukset virikkeistä ja lisätilasta tavanomaiseen tuotantoon nähden.

Kotieläintieteen hyvinvoinnin professori Anna Valros kertoi LuomuTIETOverkon sikakurssilla tutkimustuloksia käyttäytymistarpeista, hyvinvoinnista ja niiden huomioimisesta tuotannossa. Esitys on nyt saatavilla multimediamuodossa.
Lue lisää »

Luomusikalan suunnittelu ja rakentaminen

Luomusikalan rakentaminen eroaa tavanomaisesta. Kasvatusajan eri vaiheiden pituus ja rakenteiden mitoitus määräävät rakentamista.

MTT:ssä työskentelevä arkkitehti Tapani Kivinen kävi LuomuTIETOverkon sikakurssilla kertomassa luomusikalan suunnittelun vaatimuksista ja ratkaisuista. Esityksestä tehty multimediaversio on kiinnostuneiden käytettävissä. Lue lisää »