Peltomaan lierot

Peltomaan lierot vaikuttavat suuresti maan viljelyominaisuuksiin. Tietopaketin PP-muodossa lierojen merkityksestä maan viljavuudelle on laatinut erikoistutkija Visa Nuutinen MTT:ltä.

Oppimateriaalipaketissa esitellään lierot osana maan eliöyhteisöä, annetaan tärkeimpien lierolajien tuntomerkit, ja käydään läpi lierojen monipuolinen merkitys maan kasvukunnolle. 

Esityksessä käydään läpi lierojen runsauden vaihtelua, lierojen määrän selvittämisen menetelmiä ja lierojen menestymiseen vaikuttavia tekijöitä.  Esitellään lierojen istutusvaihtoehtoja ja valotetaan lieroystävällistä peltoviljelyä. PP-esityksen tietosisältö perustuu runsaaseen kotimaiseen ja myös ulkomaiseen tutkimukseen.
Esityksen lopussa on koottuna runsaasti lieroja koskevaa lähdemateriaalia.

Nuutinen V Peltomaan lierot 110622

Tulosta