Ruotsi ei saavuta 20 prosentin luomualatavoitetta

Ruotsin hallituksen tavoitteena on ollut nostaa luonnonmukaisesti viljellyn peltoalan osuus 20 prosenttiin koko viljelylasta vuoden 2010 loppuun mennessä. Tavoitetta ei saavuteta. Vuonna 2009 luomuviljelyn osuus oli 9,8 prosenttia. Vuonna 2010 luomuviljelyala nousee 12,5 prosenttiin eli 385 200 hehtaariin, kun mukaan lasketaan tänä vuonna siirtymisen aloittaneet pellot.

Luomuviljely on yleisintä Värmlandissa ja Jämtlandissa, jossa 14 prosenttia viljelyalasta on luomua. Länsi-Göötanmaalla luomuviljelyä on eniten eli 23 prosenttia Ruotsin koko luomualasta.

Luomuviljelyala lisääntyi Ruotsissa 14 prosentilla vuonna 2010. Niitto- ja laidunnurmia viljellään 58 prosentilla ja viljoja 27 prosentilla koko luomualasta. Koko maassa keskimäärin nurmien osuus on 42 ja viljojen 27 prosenttia.

Luomukotieläintuotanto on jo saavuttanut sille asetetun tavoitteen 150 000 eläinyksikköä. Tavoite oli tarkoitus saavuttaa vasta vuonna 2013.

Statistik Ekologisk växtodling 2009

Regeringens halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet

Teksti: Jukka Rajala

Tulosta