Hankkeet

Lisää hanke »

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2019 - 30.9.2020, Kaakkois-Suomi

Luomun käyttö, viljely ja jalostus on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Kaakkois-Suomi on vahvaa luomun viljelyaluetta, ja alkutuotannon tuotteet löytävät tiensä myös pääkaupunkiseudulle ja vientiin asti. Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Hankkeessa kootaan verkosto, joka laatii alueelle luomun kehittämissuunnitelman luonnonmukaisen tuotannon monipuolistamiseksi, luomutuotteiden jalostusasteen nostamiseksi sekä luomu- ja…

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021

Hankeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä. Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia: Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto tiloilla ja Luomuruoka. Kohderyhmänä on alkutuotanto, tutkimus, koulutus, neuvonta ja ammattikeittiöt. Hankkeessa syntyvät tuotokset voidaan hyödyntää…

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon (KOULU)

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi

Luomukasvisten kasvanut kysyntä on johtanut jalostavan teollisuuden tarpeeseen lisätä luomukasvisten hankintaa. Luomuvihannesten ja -perunan tuotanto ei tällä hetkellä kata teollisuuden tarpeita, joten tuottajia tarvitaan lisää. Vihannesten ja perunan luomuviljely vaativat korkeaa ammattitaitoa ja viljelijän tulee olla tarkkaan perehtynyt mm. viljelykiertoon, maan kasvukuntoon, viljelytoimien ajoitukseen sekä kasvintuhoojien hallintaan. ”Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon” -hankkeen tavoitteena on lisätä luomukasvisten…

Luomubuumi

Toteutusajankohta ja -alue: 1.10.2018 - 31.3.2021 koko Suomi

Luomubuumi-hanke on valtakunnallinen yhteistyöhanke, joka edistää luomutuotteiden ja -luonnontuotteiden kysyntää ja tarjontaa. Kasvava luomukysyntä tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia pienille elintarvikalan toimijoille. Luomujalostus vaatii monipuolista osaamista tuotteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa. Lisäksi tarvitaan hyviä verkostoja raaka-aineen tuottajien ja ostajien kanssa, asiakasymmärrystä ja kykyä seurata kuluttajatrendejä. Luomubuumi-hankkeen tavoitteena on rohkaista yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava…

Mitä se luomu oikeastaan on

Toteutusajankohta ja -alue: 16.5.2018-28.2.2019 koko Suomi

Mitä se luomu oikeastaan on? -hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien ja ammattikeittiöiden tietämystä luomusta. Hanke tuottaa tuoteryhmäkohtaisia informaatioaineistoja luomusta alan toimijoiden vapaasti käytettäväksi. Aineistoissa esiteltävät luomutuoteryhmät ovat: maito, liha, viljatuotteet, kasvikset ja luonnontuotteet. Lisäksi hankkeessa järjestetään tapahtumia keittiöalan ammattilaisille ja valmentaudutaan kohti Luomukokki-kilpailua, joka järjestetään maaliskuussa 2019.

Luomumpi Varsinais-Suomi

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2018-31.12.2020, Varsinais-Suomi

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia…

Luomuviljan ketjut vientikuntoon – tuottajien ja jalostajien yhteistyö toimitusketjua virittämään

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2017-30.6.2018 / Kaakkois-Suomi

LuoVi-hankkeella luodaan edellytyksiä ja aktivoidaan maaseudun luomuviljan tuotannon ja jalostamisen parissa toimivia yrityksiä rakentamaan yhteistyössä keskenään ja erityisesti vientiin suuntautuvien yritysten kanssa toimintamalleja ja organisaatioita, joissa ketjun toimijoiden roolit ja toimintatavat vastaavat parhaalla tavalla toimitusketjun haasteisiin. Hankkeessa kartoitetaan ja kuvataan pilottitutkimuksena Kaakkois-Suomesta lähtevän luomuviljan toimintaympäristön ja toimitusketjujen toimintatavat, ominaispiirteet, ongelmakohdat ja liittymät. Tavoitteena on löytää…

Luomuperunaa onnistuneesti ammattikeittiöihin

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2016-31.12.2017

Projektin tavoitteena on luomuruokaperuna-alan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä menekinedistäminen tunnistamalla onnistuneita luomuperunakäytäntöjä tuottajan ja ammattikeittiön välillä ja levittämällä niistä tietoa. Hankkeen osatavoitteena on: selvittää mitä ovat ne tavat toimia, joilla luomuruokaperunatuottajat voisivat saada jalansijaa ammattikeittiöiden toimittajina, tuottaa käytännön ohjeita ja suosituksia siitä, miten luomuruokaperunan tuottajat voivat kasvattaa markkinasegmenttiään ammattikeittiöiden tavarantoimittajina erilaisten toimintamallien kautta, lisätä…

RATKO – Ratkaisuja kotimaisen sipulintuotannon tautiongelmaan

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2016-28.2.2019

Fusarium-sienten aiheuttama sipulinnäivete aiheuttaa merkittävää taloudellista tappiota suomalaisilla sipulitiloilla ja sipulipakkaamoissa sekä heikentää kotimaisen sipulin kuluttajalaatua. Taudin aiheuttamat ongelmat tuotannolle ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Tutkimusryhmämme aiemmin toteuttaman työn perusteella yksi merkittävä syy tautiongelmaan löytyy käytettävissä olevasta huonolaatuisesta istukasmateriaalista. Tämän hankkeen tavoitteena on löytää uusia viljelyratkaisuja ja menetelmiä sipulin tuotannon kannattavuutta heikentävien, satotappioita ja varastohävikkiä…

Luomupuutarha

Toteutusajankohta ja -alue: 2013-2016

Luomupuutarha-tutkimuksessa ratkotaan luomupuutarhatuotantoon liittyviä viljelyteknisiä haasteita. Rikkakasvien hallintaan haetaan biohajoavia, paperipohjaisia katteita, joilla voisi korvata muovin käyttöä. Tutkimuksessa etsitään myös keinoja hallita sipulin luomutuotantoa uhkaavaa Fusarium-tautia. Mansikalla tutkitaan kasvualustaan lisätyn biohiilen mahdollisuuksia edistää kasvin luontaista puolustautumista kasvintuhoojia vastaan. Ravinnehuoltoon liittyen kehitetään tehokkaita ja taloudellisesti järkeviä viherlannoitus- ja kerääjäkasvikäytäntöjä luomuvihannestiloille. Kyselyaineiston avulla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat…