Hankkeet

Lisää hanke »

Osaamisella tehoa – Luomutuotannon koulutushanke

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on kehittää kannattavaa ja luomumarkkinoiden tarpeita vastaavaa luomutuotantoa Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke parantaa luomutuotanto-osaamista koulutusten avulla ja luo verkostoja, jotka edistävät hyviä tuotantotapoja. Kun luomuviljelyosaaminen kasvaa, lisääntyy luomutuotteiden määrä. Kolme vuotta kestävä koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen toimenpiteitä: -Koulutuspäivät -Viljelijöiden työpajat -Opintomatkat kotimaahan -Opintomatkat ulkomaille Kohderyhmät: -Luomutuottajat, erityisesti vastikään luomuun siirtyneet -Luomutuotantoon siirtymistä…

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luomutuotannon laadun ja kannattavuuden parantaminen sekä luomutuotteiden saaminen markkinoille. Tavoitteita myös: -Luomukasvituotannon monipuolistumisen edistäminen markkinalähtöisesti kannattavilla kasvivalinnoilla. -Tiedon lisääminen ympäristö- ja ilmastoystävällisistä viljelytavoista myös muille kuin jo luomuna viljeleville. -Luomutuottajien verkostoitumisen edistäminen. Hankkeen toimenpiteitä: -Uusien luomuviljelymenetelmien demonstrointi luomupelloilla tilaolosuhteissa. -Luomutuotannon viljelymenetelmien kehittäminen testaamalla pohjoisiin olosuhteisiin…

Luomumaidontuotannon kehittäminen

Toteutusajankohta ja -alue: 1.8.2019 – 31.7.2022, Etelä-Pohjanmaa ja ruotsinkielinen Pohjanmaa

Luomumaidontuotannon kehittäminen – hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden luomumaidontuotantoa. Tavoitteena on parantaa luomumaitotilojen kilpailukykyä satotasojen nousun, tuotantokustannusten optimoinnin, tilakokonaisuuden hallinnan parantumisen ja luomukasvinviljely- ja luomumaitotilojen välisen yhteistyön kautta. Toteutuskielenä on suomi ja ruotsi. Hankkeessa tarjotaan kaikille Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan luomumaitotiloille mahdollisuutta osallistua pienryhmiin, joiden kautta jaetaan hyviä käytännön kokemuksia ja tietoa tuotantokustannuksista….

Luomuisa Satakunta

Toteutusajankohta ja -alue: Hankeaika on 1.6.2019-31.8.2021. Kohdealueena on Satakunnan maakunta .

Luomuisa Satakunta korostaa maakunnallisen luomutuotannon tärkeyttä ruokaketjussa. Hankkeessa toimenpiteitä kohdistetaan ruokaketjun eri vaiheisiin hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Kohderyhminä ovat luomuruokaketjun toimijat alkutuotannosta jalostavan elintarviketeollisuuden kautta kauppaan sekä julkisiin ja yksityisiin ammattikeittiöihin. Lisäksi kohderyhmänä ovat hankealueen kaupungit ja kunnat sekä maakunnan alueella toimivat ammatilliset oppilaitokset. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähialueen luomutuotteista julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä ja…

Luomuinstituutin tutkimus- ja kehittämishankkeet

Toteutusajankohta ja -alue: -

Luomuinstituutti toimii ohjatun verkoston periaatteella. Tutkijaverkostomme on laaja ja siihen kuuluu yli 130 erilaisissa tutkimushankkeissa ja -tehtävissä toimivaa asiantuntijaa Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa. Luomuinstituutin tutkimus on monitieteistä, elinkeinolähtöistä ja kansainvälistä. Alkutuotanto https://luomuinstituutti.fi/tutkimus/alkutuotantotutkimus/ Elintarvikkeet ja ravitsemus https://luomuinstituutti.fi/tutkimus/elintarvikkeet-hankkeet/ Yhteiskunta ja markkinat https://luomuinstituutti.fi/tutkimus/yhteiskuntatutkimus/ Ympäristövaikutukset https://luomuinstituutti.fi/tutkimus/ymparisto-hankkeet/

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2019 - 30.9.2020, Kaakkois-Suomi

Luomun käyttö, viljely ja jalostus on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Kaakkois-Suomi on vahvaa luomun viljelyaluetta, ja alkutuotannon tuotteet löytävät tiensä myös pääkaupunkiseudulle ja vientiin asti. Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Hankkeessa kootaan verkosto, joka laatii alueelle luomun kehittämissuunnitelman luonnonmukaisen tuotannon monipuolistamiseksi, luomutuotteiden jalostusasteen nostamiseksi sekä luomu- ja…

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021

Hankeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä. Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia: Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto tiloilla ja Luomuruoka. Kohderyhmänä on alkutuotanto, tutkimus, koulutus, neuvonta ja ammattikeittiöt. Hankkeessa syntyvät tuotokset voidaan hyödyntää…

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon (KOULU)

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi

Luomukasvisten kasvanut kysyntä on johtanut jalostavan teollisuuden tarpeeseen lisätä luomukasvisten hankintaa. Luomuvihannesten ja -perunan tuotanto ei tällä hetkellä kata teollisuuden tarpeita, joten tuottajia tarvitaan lisää. Vihannesten ja perunan luomuviljely vaativat korkeaa ammattitaitoa ja viljelijän tulee olla tarkkaan perehtynyt mm. viljelykiertoon, maan kasvukuntoon, viljelytoimien ajoitukseen sekä kasvintuhoojien hallintaan. ”Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon” -hankkeen tavoitteena on lisätä luomukasvisten…

Luomubuumi

Toteutusajankohta ja -alue: 1.10.2018 - 31.3.2021 koko Suomi

Luomubuumi-hanke on valtakunnallinen yhteistyöhanke, joka edistää luomutuotteiden ja -luonnontuotteiden kysyntää ja tarjontaa. Kasvava luomukysyntä tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia pienille elintarvikalan toimijoille. Luomujalostus vaatii monipuolista osaamista tuotteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa. Lisäksi tarvitaan hyviä verkostoja raaka-aineen tuottajien ja ostajien kanssa, asiakasymmärrystä ja kykyä seurata kuluttajatrendejä. Luomubuumi-hankkeen tavoitteena on rohkaista yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava…

Mitä se luomu oikeastaan on

Toteutusajankohta ja -alue: 16.5.2018-28.2.2019 koko Suomi

Mitä se luomu oikeastaan on? -hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien ja ammattikeittiöiden tietämystä luomusta. Hanke tuottaa tuoteryhmäkohtaisia informaatioaineistoja luomusta alan toimijoiden vapaasti käytettäväksi. Aineistoissa esiteltävät luomutuoteryhmät ovat: maito, liha, viljatuotteet, kasvikset ja luonnontuotteet. Lisäksi hankkeessa järjestetään tapahtumia keittiöalan ammattilaisille ja valmentaudutaan kohti Luomukokki-kilpailua, joka järjestetään maaliskuussa 2019.