Sustainable agriculture from the perspective of soil biodiversity

A recent research project responds to concerns over weakened soil biodiversity. The objective of the SoildiverAgro project of the Natural Resources Institute Finland (Luke) is to protect soil biodiversity and fertility by developing cultivation methods. The EU-funded research project covers six geographic regions, ranging from Finland to the Mediterranean. Agricultural lands have lost a significant... Lue lisää »

Kestävää maataloutta maaperäeliöiden monimuotoisuuden näkökulmasta

Tuore tutkimushanke vastaa huoleen maaperän biologisen monimuotoisuuden heikkenemisestä. Luonnonvarakeskuksen SoildiverAgro-projektin tavoitteena on turvata maaperän monimuotoisuus ja maan kasvukunto viljelymenetelmiä kehittämällä. EU-rahoitteisessa hankkeessa tutkimusta tehdään kuudella maantieteellisellä alueella Suomesta Välimerelle asti. Maatalousmaat ovat menettäneet merkittävän osan hiilivarastoistaan viimeisten vuosikymmenien aikana. Tehokkaat maanmuokkausmenetelmät, runsas kasvinsuojeluaineiden ja keinolannoitteiden käyttö sekä keskittyminen vain yhden kasvilajin viljelyyn aiheuttavat muun muassa... Lue lisää »

Hanki arvostusta ostamalla luomuruokaa!

Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin luomuruoan kuluttajiin liitettyjä arvostuksia kahden nettikyselyn ja koejärjestelyn avulla. Tutkimuksella haluttiin selvittää, liitetäänkö luomuruoan kuluttajiin prososiaalisen statuksen mielikuvaa ja miten kuluttajakäyttäytymistä havainnoivien henkilöiden omat arvot vaikuttavat luomukuluttajuuden arvostukseen. Prososiaalisella statuksella tarkoitetaan kanssaihmisten huomiota ja arvostusta, mitä voidaan tavoitella esimerkiksi hankkimalla ja käyttämällä korkealaatuisia ylellisyystuotteita. Tutkimuksessa havaittiin luomuruoan kuluttamisen näyttäytyvän sosiaalisesti arvostettavana. Tutkimuksessa... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »