Tutkijat vaativat parannuksia maataloustukijärjestelmään

Eurooppalaiset tutkijat painottavat maatalouden kestävyysmuutoksen välttämättömyyttä. Euroopan Unionin yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) tukijärjestelmineen ei tutkijoiden mukaan ole onnistunut tähän mennessä vastaamaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, ilmastonmuutoksen hillitsemisen, viljelysmaan kasvukunnon parantamisen eikä sosioekonomisten ongelmien ratkaisemisen tavoitteisiin. Komission ehdotus CAP-uudistukseksi antaisi mahdollisuuden kestävyyden edistämiseksi, mutta uudistus mahdollistaa jäsenmaille myös alhaisen kunnianhimon toimeenpanoreitit. Tutkijaryhmän aloitteella on laaja tiedeyhteisön kannatus noin... Lue lisää »

Luomuinstituutin tutkimusstrategiaa päivitetään

Luomuinstituutti on käynnistänyt tutkimusstrategiansa uudistustyön. Vuodenvaihteessa 2019-20 sidosryhmille lähetettiin kysely, jonka avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä Luomuinstituutin tärkeimmistä tehtävistä, tärkeimmistä tutkimuksen aihepiireistä ja toiveista käytettävien viestintäkanavien suhteen. Kyselyyn vastasi 60 henkilöä, jotka edustavat eri toimialoja kuvan 1 mukaisesti. Kysely lähetettiin 174 henkilölle, joten lopullinen vastausprosentti oli 34 %. Kyselyssä pyydettiin vastaajaa määrittämään Luomuinstituutin ensisijainen tehtävä. Vastaajien... Lue lisää »

Sustainable agriculture from the perspective of soil biodiversity

A recent research project responds to concerns over weakened soil biodiversity. The objective of the SoildiverAgro project of the Natural Resources Institute Finland (Luke) is to protect soil biodiversity and fertility by developing cultivation methods. The EU-funded research project covers six geographic regions, ranging from Finland to the Mediterranean. Agricultural lands have lost a significant... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »