Lihakarjaa_limousineElämää laumassa

Luomunautakarjatiloilla hoidetaan maitoa ja lihaa tuottavia lypsylehmiä tai keskitytään liharotuisten emolehmien ja sonnien kasvatukseen.

Kasvatuksen tulee perustua laidunnukseen. Naudat saavat aina luomulaatuista rehua. Vasikat oman emän maitoa tai muuta luomumaitoa elämänsä kolme ensimmäistä kuukautta. Pitkällä laidunkaudella eläinten laumakäyttäytyminen vahvistuu. Lihakarja voi käyskennellä myös luonnonlaitumilla ja ylläpitää siten perinnemaisemien monimuotoisuutta.

EU:n luonnonmukaisen tuotannon asetuksen mukaan kasvinsyöjien on päästävä laitumelle aina sääolosuhteiden salliessa. Useilla luomutiloilla naudat ulkoilevat myös talvella, mutta jos kesälaidunkausi on riittävän pitkä ja eläimet pääsevät sisätiloissa liikkumaan vapaasti, talviulkoilun järjestäminen ei ole pakollista.

Valoa ja tilaa myös sisällä

Sisätiloissa huolehditaan, että eläimet saavat sopivasti luonnonvaloa. Kaikki eläimet pääsevät myös makuulle yhtä aikaa.

Pääsääntöisesti luomunautoja ei pidetä sisälläkään kiinni kytkettyinä, vaan ne saavat liikkua vapaasti pihattorakennuksissa. Tavanomaisessa tuotannossa lihakarjaa on sallittua kasvattaa rakolattiapohjaisissa karsinakasvattamoissa. Luomutuotannossa se on kiellettyä.

Vuonna 2012 Suomessa oli luonnonmukaisesti hoidettua lypsykarjaa 158tilalla ja emolehmäkarja 390 tilalla.

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Karjalle syötetty rehu ja lannan käsittely vaikuttavat hiilijalanjälkeen

Kasvinviljelyn, kotieläintuotannon, metsätalouden sekä näihin liittyvät maankäytön muutokset huomioiden, maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen määrä on noin 30 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Kotieläintuotannon osuus on noin 14,5 % päästöistä maailmanlaajuisesti ja nautakarjatalous vastaa tästä noin kahta kolmasosaa. Italialaisessa tutkimuksessa vertailtiin luomu- ja tavanomaista maatilaa Italia on merkittävä naudanlihan tuottajamaa. Luomutuotannon osuus Italian naudanlihan tuotannosta on noin 4 %.... Lue lisää »

Nautakarjan metallialtistus luomu- ja tavanomaisessa maidontuotannossa

Ihmisille yleisin altistumistapa myrkyllisille metalleille tapahtuu ravinnon kautta. Siksi onkin tärkeää minimoida saatujen myrkyllisten metallien määrä ruokavaliossa. Eläinperäisten elintarvikkeiden, kuten lihan ja sisäelinten kautta saamme myrkyllisiä metalleja elimistöömme. Tässä tutkimuksessa on tutkittu nautakarjan myrkyllisten metallien lähteitä eri tuotantojärjestelmissä. Luomuviljelyllä pyritään vähentämään ympäristön saastumista rajoittamalla epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä sekä kivennäisaineiden lisäaineita rehuseoksissa, joita käytetään paljon tavanomaisessa... Lue lisää »

Omavaraisuudella kestävyyttä ja kilpailukykyä maitotiloille

Ostorehut ja lannoitteet sekä suuret investoinnit kasvattavat maitotilojen tuotantoa EU:ssa, mutta voivat heikentää kannattavuutta ja lisätä ympäristöhaittoja. Luomumaitotilat tuottavat rehunsa lähinnä nurmien ja biologisen typensidonnan avulla. Samalla hiiltä sitoutuu maahan. Siksi luomumaidon hiilijalanjälki on usein pienempi kuin tavanomaisesti tuotetun maidon. Euroopan Komission rahoittama viisivuotinen tutkimus etsi keinoja parantaa eurooppalaisten maitotilojen kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Kestävä maidontuotanto... Lue lisää »

Luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon rasvahappokoostumuksessa on eroa

Meta-analyysi osoittaa, että luonnonmukaisesti tuotetussa maidossa on enemmän terveydelle edullisia rasvahappoja kuin tavanomaisesti tuotetussa. Runsas laitumen ja nurmipalkokasvien käyttö luomulehmien ruokinnassa vaikuttaa maidon koostumukseen suotuisasti. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä kasvaa Suomessa ja muualla maailmassa. Ympäristöystävällisyyden ja eettisyyden lisäksi luomutuotteisiin yhdistetään usein mielikuva terveellisyydestä. Luonnonmukaisesti tuotettuun maitoon liittyvät terveysväittämät perustuvat muun muassa siihen, että luonnonmukainen tuotanto... Lue lisää »

Nurmi- ja apilasäilörehujen korjuuajan vaikutus lehmien ravintoaineiden saantiin ja maidontuotantoon

Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri kasvuasteilla korjattujen toisen sadon timotei- nurminatasäilörehun ja ensisadon puna-apilasäilörehun vaikutusta lypsylehmien rehujen syöntiin, ravintoaineiden saantiin ja maidontuotantoon. Vertailuruokinnoilla käytettiin ensisadon timotei-nurminatasäilörehuja. Työhön sisältyi kolme koetta, joissa tehtiin yhteensä neljä ensisadon ja neljä jälkisadon timotei-nurminatasäilörehua ja kaksi ensisadon puna-apilasäilörehua kussakin yhteydessä kahdella kasvuasteella. Säilörehuja tutkittiin maidontuotantokokeessa ja kahdessa ravitsemusfysiologisessa kokeessa. Jälkisadon... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »